Згода користувача

Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський проект» borschivrada.pb.org.ua , а також умови подання проектів Авторами, за яких їхні проекти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок міського бюджету.

1.     Терміни та визначення

1.     Електронна система «Громадський проект» (далі - «Система») – інформаційна система (веб-сайт) автоматизованого керування процесами у рамках Бюджету ініціатив жителів Борщівської ОТГ, що забезпечує автоматизацію процесів подання проектів для голосування, електронного голосування за проекти, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів. Система та Адміністрація Сайту не є сторонами у фінансових відносинах між Авторами проектів та містом.

2.     Бюджет ініціатив жителів Борщівської ОТГ (громадський бюджет)  – це місцева бюджетна програма, що базується на місцевій ініціативі – формі прямого волевиявлення жителів Борщівської ОТГ, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів  бюджету ОТГ та спрямована на демократичний процес обговорення територіальною громадою окремих напрямків використання бюджетних коштів. Кошти Бюджету ініціатив жителів Борщівської ОТГ спрямовуються на реалізацію проектів, які надійшли від мешканців ОТГ та здобули найбільшу підтримку серед жителів шляхом рейтингового голосування.

3.     Конкурсний комітет – створений розпорядженням міського голови, який здійснює детальний аналіз та оцінку запропонованих проектів і надає обґрунтовані рекомендації щодо їх реалізації.

4.     Проект – програма, план дій, комплекс робіт, викладені у формі описання із належним обґрунтуванням, розрахунками, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його реалізації за рахунок коштів Бюджету ініціатив жителів Борщівської ОТГ.

5.     Автор проекту – це особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, яка створила ідею щодо покращення Борщівської міської об’єднаної територіальної громади, її інфраструктури, оформила ідею у вигляді проекту в спосіб, передбачений в Положенні про громадський бюджет Борщівської міської об’єднаної територіальної громади

6.     Бланк оцінки проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу та оцінки поданих проектів, згідно з вимогами Положення

7.     Бланк-заявка – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма, яка містить опис проекту.

8.     Голосування – процес визначення мешканцями ОТГ проектів-переможців, серед відібраних конкурсним комітетом проектів.

9.     Адміністрація сайту - виконавчий орган міської ради.

10.   Результати голосування – підрахунок голосів поданих за кожен з проектів відповідно до заповнених бланків для голосування та голосів, отриманих в результаті голосування у Системі.

11.   Проекти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів до моменту вичерпання загальної суми визначеної Програмою на наступний рік.

12.   Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів-переможців.

2.    Загальні умови

1.    Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

2.    Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проект, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

3.    Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

4.    Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

5.    Користувачі зобов’язуються не створювати перешкод у роботі пунктів супроводу громадського бюджету Борщівської ОТГ .

6.    Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.

7.    При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

8.    Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

9.    Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

10.  Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

11.  З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.

3.    Конкурс

1.    Визначення переможців відбувається на конкурсній основі.

2.    Організатором конкурсу виступає Борщівська міська рада.

3.    Детальний аналіз та оцінку запропонованих проектів здійснює Конкурсний комітет.  Для забезпечення якості та прозорості до складу Конкурсного комітету можуть входити фахівці апарату міської ради, представники громадськості, депутати міської ради.

4.    Конкурсний комітет розглядає проекти, після чого вони висуваються на голосування.

 

4     Реєстрація

1.    Автор проекту зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку  персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до міської ради.

2.    Автор підтверджує, що особисті дані, що зазначаються ​​у Формі-проекту чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Автор зобов'язується надати актуальну інформацію.

3.    Зареєструвавшись на сайті для подання проекту, Автор приймає та підтверджує свою проінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.

4.    Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.

5.    Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проекту у наступних випадках:

а) Даний документ належить не тій особі, яка зазначена в графі ПІБ при реєстрації.

б) Дата народження в документі і реєстраційній формі не збігаються.

в) Громадянство в документі і реєстраційній формі не збігаються.

г) Документ, що підтверджує особистість, прострочений / недійсний.

ґ) Прикріплений скан документа, що підтверджує особистість, з іншим номером або це - документ іншої особи.

д) Відсутній скан сторінки паспорта з реєстрацією місця проживання.

6.    Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Автора у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Автором. Наступні дії Автор може виконувати тільки після повторної перевірки даних.

5. Подання проектів

1.    Перед поданням проектів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проекту.

2.    Автор проекту повинен надати детальний опис проекту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.

3.    Автор повинен зібрати підписи 25-ти осіб для малих проектів та 50-ти осіб для великих проектів і додати до проекту список підписів.

4.    Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проекту, є достовірною.

5.    Автор підтверджує, що інформація, надана у Формі-проекті не порушує прав третіх осіб.

6.    Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках подачі подання проекту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.

6. Оцінка проектів

1.    Конкурсний комітет залишає за собою право відхилити проект на будь-якому етапі та відправити на корегування  у випадку, якщо:

1.    Зібрано менше підписів за проект ніж це визначено Положенням про Громадський бюджет ОТГ.

2.    Реалізація проекту суперечать напрямкам діяльності, визначеним місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами.

3.    Реалізація проекту передбачає винятково розробку проектної документації.

4.    Реалізація проекту носить незавершений характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме в майбутньому виконання подальших елементів).

5.    Реалізація проекту передбачає витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту.

6.    Реалізація проекту передбачає збільшення штатної чисельності бюджетної установи та постійного утримання додаткових працівників за рахунок коштів міського бюджету.

7.    Реалізація запропонованого проекту порушує чинне законодавство України.

8.    Реалізація проекту порушує права третіх осіб.

2.    Проекти-переможці визначаються шляхом відкритого голосування жителів ОТГ в паперовому та електронному виді.

3.    Адміністрація Сайту зобов'язується повідомити Автора про причину відмови у допуску проекту до голосування.

4.    Якщо проект буде перероблено пізніше, ніж за 7 днів до початку голосування, він вважатиметься недійсним та у подальшому не може бути розглянутий Конкурсним комітетом.

7. Голосування

1.    Голосування за проекти здійснюється шляхом паперового у відділі управління персоналом, організаційної та інформаційної роботи, який розташований в приміщенні Борщівської міської ради (Грушевського,2) –  шляхом заповнення друкованої версії анкети, або електронного голосування у Системі. В сільській місцевості голосування можна проводити шляхом заповнення друкованої версії анкети в адміністративних будинках старост.

2.    Ідентифікація особи, яка голосує, здійснюється за допомогою системи BankID та ЕПЦ.

3.    Голоси, подані у паперовому вигляді, зараховуються у Систему протягом 3 робочих днів.

4.    Випадки штучної накрутки голосів розглядаються в індивідуальному порядку.

5.    Адміністрація Сайту залишає за собою право зупинити голосування за певний проект у разі, якщо виникла підозра в штучній накрутці голосів.

8. Реалізація проекту

1.    У разі, якщо проект автора перемагає в голосуванні, Борщівська міська рада реалізує даний проект за рахунок бюджетних коштів в наступному календарному році в рамках зазначеного автором і бюджету проекту.

2.    Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів отримали однакову кількість балів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проектної пропозиції. Кількість переможців проекту обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік для фінансування проектів за рахунок коштів місцевої бюджетної програми «Громадський бюджет Борщівської ОТГ». Якщо в результаті голосування переможуть два або більше проектів, які суперечитимуть один одному, приймається той проект, який отримав більшу підтримку. Спірні питання передаються Конкурсним комітетос на розгляд виконавчого комітету Борщівської міської ради.

3.   Адміністрація Сайту не несе відповідальність за проекти на всіх етапах конкурсу. Конкурсний комітет здійснює перевірку виключно технічних вимог до проектів.

1.    Автор дає згоду на всі рішення міської ради щодо методів, матеріалів та строків, що пов’язані з реалізацією його проекту.

2.    У разі виникнення у Автора претензій до інших Користувачів Сайту, Автор зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

3.    Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проектів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор) .

4.    До форс-мажорних відносяться наступні явища:

а) природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

б) обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо);

в) дії органів влади (заборони, квоти тощо).

1.    Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.

2.    Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проекту) Адміністрації Сайту.

9. Інші умови

1.    Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації Громадського бюджету Борщівської ОТГ, вирішуються у відповідності до чинного законодавства.

2.    Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.

3.    Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.

4.    Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, зімнювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цієй Угоди.

5.    Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.